Rzeczowniki

  1. rodzaj żeński rzeczowników:

W celu utworzenia rodzaju żeńskiego rzeczownika w języku francuskim należy do rzeczownika w formie męskiej dodać końcówkę –e (na przykład un copine – koleżanka, utworzone od un copin – kolega). Istnieją oczywiście wyjątki: w przypadku zakończenia rzeczownika na –eur należy zmienić końcówkę na –euse (i tak z rzeczownika le danseur – tancerz, powstanie le danseuse – tancerka); natomiast jeśli rzeczownik kończy się na –teur, to zamieniamy końcówkę na –trice (na przykład: le directeur – dyrektor zamieni się w la directrice – dyrektorka); rzeczownik zakończony na –er, w rodzaju żeńskim zmieni końcówkę na –ère (l’infirmier – pielęgniarz, l’infirmière – pielęgniarka); zakończony na -en, -on, -an, będzie posiadał końcówki -enne, -onne, -anne, a na –t końcówkę –tte lub też regularne –e; rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone na –e nie zmieniają swojej formy w rodzaju żeńskim, natomiast zakończone na –é będą posiadały dodatkowe –e na końcu (na przykład l’employé – urzędnik, l’employée – urzędniczka); oprócz tego istnieją jeszcze rzeczowniki, które posiadają zupełnie inną formę w rodzaju męskim oraz żeńskim; w przypadku zawodów wiele z nich posiada tylko formę męską, wtedy, by utworzyć rodzaj żeński należy dodać przed rzeczownikiem słówko „femme”, czyli kobieta;

  1. liczba mnoga rzeczowników:

Istnieje kilka zasad tworzenia liczby mnogiej rzeczowników w języku francuskim:

-rzeczowniki zakończone literą –e oraz spółgłoską (z wyjątkiem -al) w liczbie mnogiej posiadają końcówkę –s;

-rzeczowniki zakończone na -eau, -au, -eu bądź –ou w liczbie mnogiej posiadają końcówkę –x; (na tę regułę należy uważać, dlatego, że pojawia się tutaj wiele wyjątków, w których zamiast –x dodajemy –s, na przykład: le trou – dziura, les trous – dziury);

-rzeczowniki zakończone na -al bądź –ail w liczbie mnogiej posiadają końcówkę –aux; (istnieją wyjątki, na przykład: le bal – les bals: bal, bale)

-w przypadku rzeczowników obcego pochodzenia w liczbie mnogiej posiadają końcówkę –s; rzeczowniki pochodzenia łacińskiego w liczbie mnogiej posiadają końcówkę des / les;

-ciekawą formę przybierają w liczbie mnogiej rzeczowniki będące nazwiskami, otóż przeważnie nie zmieniają one swojej formy, otrzymują natomiast rodzajnik –les (na przykład les Kowalski – (państwo) Kowalscy); wyjątkiem mogą być tutaj dawne nazwiska szlacheckie, którym obecnie często dodaje się końcówkę –s;

  1. rzeczowniki złożone:

Zasady tworzenia liczby mnogiej w przypadku francuskich rzeczowników złożonych są dosyć skomplikowane. Najprościej sytuacja przedstawia się w przypadku rzeczowników złożonych zapisywanych w postaci jednego słowa – wtedy wystarczy zgodnie z zasadą tworzenia liczby mnogiej dodać końcówkę –s.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *