Przysłówki

Posiadające regularną formę zazwyczaj (zarówno w rodzaju żeńskim jak i męskim) bardzo często otrzymują końcówkę –ment. Końcówki przysłówków zależą od tego, jakiego rodzaju jest przymiotnik- jeśli żeńskiego to dodajemy końcówkę –ment, podobnie jeśli jest męskiego i kończy się samogłoską, jeśli natomiast męskiego i kończy się na –ent to podczas tworzenia przysłówka ów końcówkę zastępujemy –emment (jeśli –ant to analogicznie -amment);

ponadto istnieją jeszcze przysłówki: czasu, na przykład déjà – już, miejsca, np. ailleurs – gdzie indziej, pytające, np. comment – jak, natężenia, np. peu – mało, sposobu, np. vite – szybko, ilości, np. autant – tyle oraz przeczenia, np. ne … jamais – nigdy. Przysłówki stopniują się.

W przypadku stopniowania przysłówków regularnych wystarczy zapamiętać następujące formy: w stopniu równym – aussi … que (równie), autant que (tak samo), w stopniu wyższym – plus … que (bardziej), moins … que (mniej), w stopniu najwyższym – le plus (najbardziej), le moins (najmniej). Poszczególne formy stopniowanych przysłówków nieregularnych należy zapamiętać, są nimi na przykład: peu – moins – le moins (mało – mniej – najmniej).

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *