Przyimki

 a) przed nazwami geograficznymi:

Uzależnione są od rodzaju (męskiego lub żeńskiego), w jakim występuje kraj bądź kontynent. W zależności od tego używa się dla rodzaju żeńskiego przyimka „en” a dla męskiego „au”. W przypadku krajów występujących w liczbie mnogiej jest to przyimek „aux”. Przed miastami używa się konstrukcji à + ville.

b) przyimki niekłopotliwe: na przykład dans, chez, depuis, par, sur.

c) przyimki kłopotliwe: są to: préposition à (w znaczeniu na przykład: gdzieś, komuś, do czegoś, o- którejś godzinie itp.), préposition de (w znaczeniu przymiotnikowym, skąd, przynależność itp.), préposition en (w znaczeniu kiedy; w ograniczonej, bliżej niesprecyzowanej przestrzeni), avant (w znaczeniu przed czymś – w czasie), de…à oraz de…en.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *