Imiesłowy

    1. imiesłów czasu teraźniejszego:

Polskim odpowiednikiem tych imiesłowów będą wyrażenia kończące się na –ąc. Imiesłów ten tworzy się od pierwszej os. liczby mnogiej czasu teraźniejszego. Końcówka –ons jest tutaj zastępowana końcówką –ant.

    1. imiesłów czasu przeszłego:

Polskim odpowiednikiem tego imiesłowu są wyrazy zakończone na –łszy/ -wszy oraz -ny/ -ty.

    1. imiesłów Gérondif (imiesłów przysłówkowy współczesny):

Polskim odpowiednikiem tego imiesłowu są wyrazy zakończone na –ąc. Przed tym imiesłowem w języku francuskim stawia się en. Ponadto tworzony jest za pomocą usunięcia końcówki –ons i dodania –ant.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *