czas zaprzeszły – Plus-que-parfait

Używany w przypadku mówienia o czynnościach mających miejsce wcześniej niż inna czynność, która odbyła się w przeszłości.

Czas ten tworzy się za pomocą następujące konstrukcji: mieć/ być w czasie przeszłym niedokonanym + imiesłów w czasie przeszłym.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *