historia w pigułce

Język francuski podobnie jak każdy inny posiada wieloletnią historię oraz wiele czynników, które przez wieki wpływały (i praktycznie nadal wpływają) na jego ukształtowanie się. Korzeni języka francuskiego należy upatrywać wśród języków romańskich, co ściśle wiąże się z jego indoeuropejskim pochodzeniem. Dosyć łatwo dostrzec liczne podobieństwa tego języka z łaciną (oczywiście nie bez powodu) jest on bowiem jednym z najbardziej (jeśli wziąć pod uwagę gramatykę oraz słownictwo, czyli praktycznie wszystko) zbliżonych do niej języków.

Specyficzną wymowę francuskich słów ukształtowały języki germańskie oraz celtyckie. We współczesnym francuskim dosyć łatwo jest również doszukać się zapożyczeń z języka starogreckiego. Spoglądając na historię należy zauważyć, że od XVIII wieku francuski cieszył się mianem języka międzynarodowego, co jedynie potwierdziła nagroda Akademii Berlińskiej. W ówczesnych czasach język ten stał się na tyle prestiżowy, że nawet pisarze innych krajów tworzyli w nim dzieła, mowa tutaj między innymi o Polaku Janie Nepomucenie Potockim, ponadto pisząc w swoich językach wplatali francuskie dialogi oraz terminy (na przykład Fryderyk Nietzsche, Lew Tołstoj).

Do lat siedemdziesiątych XX wieku uznawano, że każda szanująca się, wykształcona osoba powinna znać francuski. Ceniła go między innymi polska czy też rosyjska arystokracja. Obecnie francuski wiele stracił w wyniku coraz większej popularności angielskiego, jednak dzięki wieloletniej renomie oraz nieustannym staraniom rządu francuskiego, ten, cieszący się w czasach średniowiecza mianem języka dworu angielskiego, język posiada nadal duże znaczenie na świecie a szczególnie w Europie. Na powszechne używanie francuskiego we Francji miała wpływ rewolucja francuska.

Obecnie we Francji dużą wagę przywiązuje się do używania słownictwa pochodzenia francuskiego, w tym celu Akademia Francuska stara się na przykład zmienić nazewnictwo angielskie obiegające cały świat, i tak ze znanego powszechnie skrótu AIDS powstało typowo francuskie SIDA (co można rozwinąć jako syndrome de l’immunodéficience acquise) i wiele innych. Współcześnie francuski jest językiem ojczystym dla około 80 milionów ludzi, z czego zaledwie 65 milionów stanowią Francuzi, reszta to: Belgowie, Szwajcarzy oraz ludność zamieszkała kanadyjskie prowincje. Znacznie więcej osób posługuje się ów językiem jako głównym (liczbę tę szacuje się na około 201 milionów). Warto dodać jeszcze, że powszechnie używa się go w aż 54 krajach, język ten rozpowszechnił się na cały świat i można go usłyszeć nie tylko w Europie, ale również w Afryce czy też Stanach Zjednoczonych.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *