Certyfikaty języka francuskiego

delf logoJednym z najbardziej wartościowych zaświadczeń potwierdzających znajomość języka jest oczywiście szeroko pojęty certyfikat. W przypadku języka francuskiego wyróżnia się dwa podstawowe certyfikaty. Pierwszy z nich to Diplôme d’études en langue française czyli DELF. Jest to akceptowany na całym świecie certyfikat ustanowiony przez francuskie MEN. Potwierdza on znajomość języka w zakresie pisanym i mówionym. Wyróżnia się cztery poziomy DELF: dwa podstawowe – A1 i A2 oraz dwa tak zwane poziomy samodzielności – B1 i B2. Oprócz tego skonstruowano dodatkową wersję przeznaczoną specjalnie dla młodzieży, jest to DELF junior. Każdy z egzaminów (bez względu na poziom) składa się z czterech części, spośród których nie zaliczenie jakiejkolwiek uniemożliwia zdobycie certyfikatu. Te części to kolejno: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, wypowiedź pisemna, wypowiedź ustna. Podczas każdej z nich zdający musi wykazać się innymi umiejętnościami. Egzaminatorzy muszą bowiem przekonać się, że zarówno rozumie czytany i słuchany tekst, jak i potrafi wypowiadać się na piśmie i w mowie. Poszczególne zadania są punktowane. W przypadku każdego maksymalnie można uzyskać 25 punktów. W celu zdobycia certyfikatu należy zebrać 50 punktów, przy czym egzamin nie jest zaliczony w przypadku, gdy z którejś z części zdobędzie się mniej niż 5 punktów.

Innym bardziej zaawansowanym certyfikatem z języka francuskiego jest Diplôme approfondi de langue française, czyli DALF. Przystąpić do tego egzaminu mogą wyłącznie te osoby, które zaliczyły test sprawdzający lub otrzymały certyfikat DELF. Główną jego zaletą jest to, że ułatwia przyjęcie na studia na francuskich uczelniach. Można go zdawać na poziomie C1 bądź C2 z zakresu nauk humanistycznych lub ścisłych (w zależności od upodobań zdającego). Podczas egzaminu na poziomie C1 sprawdza się rozumienie tekstu słuchanego, umiejętność wypowiadania się na piśmie oraz w mowie. Egzamin ten jest o tyle trudny, że opiera się na materiałach pochodzących z mediów oraz literatury. Są to teksty na wysokim poziomie o specjalistycznym, trudnym słownictwie, na przykład wypowiedź ustna oparta jest na dyskusji, do której wykorzystuje się artykuły prasowe. DALF C2 składa się natomiast z dwóch części. Podczas pierwszej z nich sprawdza się umiejętność rozumienia tekstu słuchanego oraz wypowiadanie się w mowie, podczas drugiej natomiast umiejętność wypowiadania się w piśmie (jest to napisanie własnej wypowiedzi na podstawie otrzymanych tekstów).

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *